3 Buzand street, 0010 Yerevan, Armenia +37455005897

LEARN. DO. CO-CREATE.

Inspire

Displaying 1-10 of 133 results.

Luys cultural, scientific and educational Foundation continues its activities

Luys cultural, scientific and educational Foundation continues its activities


November 09, 2018

Luys cultural, scientific and educational Foundation continues its activities. The Board and the Executive Body of the Fund are in the phase of changes. Detailed information will be posted on the...

«Լույս» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հայտարարությունը

«Լույս» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հայտարարությունը


May 29, 2018

«Լույս» մշակութային, գիտական, կրթական հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդը, գոհունակությամբ փաստելով 2009-2018թթ իրականացված ծրագրերի արդյունքները եւ կարեւոր...

ՀՀ ՊԱՇՏՈՆԱԹՈՂ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԸ «ԼՈՒՅՍ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ՈՒ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ

ՀՀ ՊԱՇՏՈՆԱԹՈՂ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԸ «ԼՈՒՅՍ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ՈՒ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ


May 11, 2018

Իմ սիրելի՛ «ԼՈՒՅՍ»-ավոր համայնքի ներկայացուցիչներ, 2009 թվականին «Լույս»-ի ստեղծման գաղափարը մեր հայրենիքի վերելքը...

Luys Internship Program 2017:<br>Discovering Modern Work Environment

Luys Internship Program 2017:
Discovering Modern Work Environment


June 08, 2017

Luys internship highlights by Luys Interns A new workplace is like a new “family,” where one learns, displays, strengthens, and develops....

Start Armenia Fund:2016-2017 Entrepreneurship Competition Award Ceremony

Start Armenia Fund:2016-2017 Entrepreneurship Competition Award Ceremony


March 20, 2017

On March 17th, Serzh Sargsyan, the President of Armenia and the co-founder of the Luys Foundation met with the Luys Community – a group of bright Armenian youth studying at the world's top universities. ...

Irava-Tech: Armenia’s First Law and Technology Conference by Luys Scholars

Irava-Tech: Armenia’s First Law and Technology Conference by Luys Scholars


April 21, 2017

THE GOAL Start-up companies are invaluable for countries with developing economies such as Armenia, stimulating and driving major economic growth. To make the most of this, it is crucial to understand what helps start-ups grow. For technology-based start-ups, it...

Luys and Cambridge: Bridging the Excellence Centers to Armenia

Luys and Cambridge: Bridging the Excellence Centers to Armenia


March 01, 2017

The Luys Foundation builds bridges between the centers of excellence and Armenia through its bright and talented scholars. During the past several years, Luys designed and implemented many projects with the world’s best universities, thus...

Mentorship Day: Launching of the Luys Mentorship Program 2017

Mentorship Day: Launching of the Luys Mentorship Program 2017


February 28, 2017

The Luys Mentorship Program is designed to create a peer-to-peer collaboration between Luys Scholars, (Mentors), and Mentees (Armenian youth between the ages of 15-25). Luys Mentorship participants acquire skills and knowledge that are essential for success in our rapidly changing world. In...

CODING IN THE CLASSROOM - A QUIET REVOLUTION

CODING IN THE CLASSROOM - A QUIET REVOLUTION


December 21, 2016

BOUNDARIES? LET’S BREAK THEM Today's world is completely submerged into digital experiences with the trendy newsmaker - artificial intelligence shaping our tomorrow. Controlling home appliances with a simple voice command or making investments in...

Promoting Excellence in Education

Promoting Excellence in Education


September 27, 2016

Swiss Government Excellence Scholarships Operated in partnership with Luys Foundation The Swiss Government Excellence Scholarships are aimed at young researchers from abroad who have completed a master’s degree...

Back to top