ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37455005897

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայկական աշխարհ

Լեզվաբանություն և ֆրանսերեն

Բակալավրիատ

Հաննա Քոքս

Ես ծնուել եմ Քալիֆորնիաի Փասիֆիք Գռով քաղաքում 1998 թվականին, որտեղ ապրել եմ ամբողջ կեանքս։ Երկրորդային վարժարանի ընթացքում ես սկսեցի իմ ուսումը աշխարհային լեզուների մեջ։ Ներկայումս, ես աշակերթ եմ Քալիֆորնիաի Բերքելի Համալսարանում, ուր հետապնդում եմ երկու ուսումնական հետազոտութիւն, Լեզվաբանութիւն և Ֆրանսերեն։ Առայժմ ես միայն սովորել եմ Ֆրանսեռեն լեզուն, բայց նայև դիմավորելու եմ սովորել Հայկական լեզուն։ Իմ այցելութիունը դէպի Հայաստան անչափ շահավետ կլինի իմ համար որովհեդև առիթ կլինի որ ես ծանոթանամ իմ մայենի երկռի և իր մշակոյթի հետ, և ավելի քան հասգանամ իմ ժառանգութիւնը։

Համալսարանը ավարտելոց հետո ես դիմավորելու եմ երկրռրդական ուսում Լեզուական Պաթոլոգիա մեջ։ Հոյս ունեմ որ մի օր լինեմ մի Լեզուագան Թերապեդ որ կարողանամ դաստդիակեմ երեխաներին ռր դժվառութիւն ունեն սովռրելու մեջ։ Ես իմ կեանքի ընթացքում անչափ ժամեր եմ նվիրել աշխատելու երիտասարդ աշակերթների հետ տարբեր միութիուների հետ։ Ցանկանում եմ որ ամբողջ կեանքումս շարունակեմ սովորել, և օգտագռրծեմ իմ ուսումը ռր ուրիշներին սովորեցնեմ։


Այստեղ սովորում են
Կարեն Հակոբյան

Իրավագիտություն

Ստեփան Բաբայան

Համակարգչային գիտություն

Հակոբ Քալանջյան

Մոլեկուլային և էկոլոգիական կենսաբանություն

Back to top