Startup: TOOP - Լույս Հիմնադրամ. Կրթական
ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Startup: TOOPCEO

Հրանտ Դավթյան

Լոնդոնի համալսարանական քոլեջ
Տնտեսական քաղաքականություն

TOOP

A unique mobile platform for sharing and exploring personalized gift catalogs.


www.toop.am
Back to top