Կրթաթոշակի ծրագիր - Լույս Հիմնադրամ. Կրթական
ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Կրթաթոշակի ծրագիրԾրագրի մասին

«Լույսի» կրթաթոշակի ծրագիրն ապահովում է Հայաստանի զարգացումը։ Հիմնադրամի կրթաթոշակառուների գիտելիքի և գործունեության շնորհիվ Հայաստանը մասնակցում է համաշխարհային գիտելիքահենք տնտեսության նորարար ուղղությունների ստեղծմանը և առաջատար երկրներին համաքայլ ընթանում արագ զարգացող աշխարհում։

«Լույսը» փոխառություն կամ կրթաթոշակ է շնորհում աշխարհասփյուռ հայ ուսանողներին` աշխարհի լավագույն համալսարաններում սովորելու:

«ԼՈՒՅՍԻ» ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԻՏԱՐԿՎՈՒՄ Է ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ, ԵՐԲ ՈՒՍԱՆՈՂԸ ԿԱՏԱՐՈՒՄ Է ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ «ԼՈՒՅՍԻ» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

«Լույսի» կրթաթոշակի առցանց հայտերն ընդունվում են ամեն ապրիլի 1-ից (Երևանի ժամանակով 00:00) մինչև հուլիսի 15-ը (Երևանի ժամանակով 23:59): Ուշացած կամ ոչ ամբողջական հայտերը չեղյալ կդարձնեն ուսանողի դիմումը:

Համապատասխանության չափորոշիչներ

«Լույսի» կրթաթոշակի ծրագրի դիմորդը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափորոշիչներին․

 • լինի հայ՝ ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ կամ ունենա հայկական արմատներ,
 • «Լույսին» դիմելու պահին պետք է լինի 18-40 տարեկան,
 • ընդունված լինի «Լույսի» կայքում հրապարակված լավագույն 10 (տասը) համալսարաններից մեկը՝ գիտական աստիճան շնորհող, առկա ուսուցմամբ ծրագրով սովորելու։

Ֆինանսավորվող ակադեմիական ծրագրեր

Կրթաթոշակի ծրագրին դիմելու համար պետք է ընդունված լինել «Լույսի» կայքում հրապարակված համալսարաններից մեկը՝ հետևյալ գիտական աստիճաններից մեկը շնորհող, առկա ուսուցմամբ ծրագրով սովորելու․

 • Բակալավրիատ
 • Մագիստրատուրա
  Պայման ՀՀ քաղաքացի, արական սեռի դիմորդների համար մագիստրոսական ծրագրով սովորելու համար. փոխառություն/կրթաթոշակ կշնորհվի նրանց, ովքեր չունեն պարտավորություն ՀՀ ԶՈՒ նկատմամբ:
 • Ասպիրանտուրա
  Հատուկ հանձնաժողովի կողմից կընտրվեն ասպիրանտական այն ծրագրերը, որոնց հետազոտության թեման համապատասխանում է ՀՀ տնտեսական աճի և զարգացման առաջնահերթություններին՝ սահմանված ՀՀ կառավարության կողմից:

Փոխառության/կրթաթոշակի բաշխում

«Լույսը» փոխառություն կամ կրթաթոշակ է շնորհում առցանց հայտը լրացրած առաջին 10 ուսանողներին, ովքեր դիմում են պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթով: Յուրաքանչյուր համալսարանի համար

 • առավելագույնը 7 տեղ կհատկացվի ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող դիմորդներին,
 • առավելագույնը 3 տեղ՝ հայազգի այլ դիմորդներին

Փոխառության/կրթաթոշակի չափի սահմանում

ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող դիմորդներ․

 • կհատկացվի կրթաթոշակ ուսման ընդհանուր ծախսերի մինչև 50 տոկոսի չափով` ուսման ավարտին Հայաստան վերադառնալու և Հայաստանում կամ Արցախում առնվազն երեք տարի աշխատելու պայմանով:
  * Այս պայմանը կատարելու համար կրթաթոշակառուին կարող է տրամադրվել մինչև մեկ տարի ժամանակ:
 • ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող այն դիմորդները, ովքեր ուսման ավարտից հետո Հայաստան կամ Արցախ վերադառնալու և երեք տարով պետական ոլորտում աշխատանքի անցնելու պարտավորություն կստանձնեն, կարող են ստանալ հավելյալ ֆինանսավորում ուսման ընդհանուր ծախսերի մինչև 25 տոկոսի չափով, սակայն ոչ ավելի, քան ուսման ընդհանուր ծախսերի 75 տոկոսը:

Հայազգի այլ դիմորդներ․

 • կհատկացվի կրթաթոշակ ուսման ընդհանուր ծախսերի մինչև 25 տոկոսի չափով՝ «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին մասնակցության պայմանով:
 • Այն կրթաթոշակառուները, ովքեր ուսման ավարտից հետո Հայաստանում կամ Արցախում հաստատվելու և առնվազն երեք տարով աշխատանքի անցնելու պարտավորություն կստանձնեն, կստանան հավելյալ ֆինանսավորում ուսման ընդհանուր ծախսերի մինչև 25 տոկոսի չափով, սակայն ոչ ավելի քան ուսման ընդհանուր ծախսերի 50 տոկոսը:

«Լույսի» կրթաթոշակառուների պարտականությունները

«Լույս» հիմնադրամն իր ծրագրերի և նախագծերի միջոցով խրախուսում է կրթաթոշակառուներին նշանակալի դերակատարում ունենալ Հայաստանի զարգացման գործում, հպարտորեն ներկայացնել Հայաստանն աշխարհում՝ դառնալով երկրի դեսպանը գիտության, նորարարության ու մշակույթի ոլորտներում։

«Լույսի» փոխառությունը դիտարկվում է որպես կրթաթոշակ, երբ ուսանողը կատարում է ուսումնառության յուրաքանչյուր տարվա համար պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտականությունները:

ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող կրթաթոշակառուների հիմնական պարտականությունները

 • Վերադառնալ Հայաստան ուսման ավարտից հետո և առնվազն 3 տարի ապրել ու աշխատել Հայաստանում կամ Արցախում:
 • Մասնակցել «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին:
 • Մասնակցել Մենթորության ծրագրին՝ մենթոր դառնալով 15-25 տարեկան հայաստանցի երիտասարդների համար:
 • Նվիրաբերել երկու մասնագիտական գիրք «Լույս» հիմնադրամի գրադարանին և ուսանողի համալսարանի մասին տեղեկատվական նյութեր:

Հայազգի այլ կրթաթոշակառուների հիմնական պարտականությունները

 • Մասնակցել «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին:
 • Մասնակցել Մենթորության ծրագրին՝ մենթոր դառնալով 15-25 տարեկան հայաստանցի երիտասարդների համար:
 • Նվիրաբերել երկու մասնագիտական գիրք «Լույս» հիմնադրամի գրադարանին և ուսանողի համալսարանի մասին տեղեկատվական նյութեր:

* Լրացուցիչ պայման է նախատեսվում Փոխառության/կրթաթոշակի չափի սահմանում բաժնի համապատասխան կետում։

ՆՇՈՒՄ․ «Լույսի» հատկացրած գումարը կդիտարկվի որպես փոխառություն, եթե շահառուն չկատարի «Լույսի» պայմանագրով ստանձնած և վերը ներկայացված պարտականությունները կամ կատարի մասամբ: Այդ դեպքում շահառուն պետք է վերադարձնի գումարը Հիմնադրամին՝ համաձայն պայմանագրի։

Պահանջվող փաստաթղթեր
Կցվող փաստաթղթերի ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի 20Mb-ը։

*Նշում․ պահանջվող փաստաթղթերի վերջնական ցանկը թարմացվել է։ Խնդրում ենք ծանոթանալ վերջնական թարմացումներին առցանց հայտադիմումը լրացնելուց առաջ։

ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն վավեր անձնագրի բոլոր լրացված էջերի պատճենները, այդ թվում՝ գրանցման հասցեի էջը, ինպես նաև ամեն տեսակի վիզաներ և կնիքներ պարունակող էջերը:

Ուսանողը չի կարող դիմել «Լույսի» կրթաթոշակին, եթե համալսարանից միայն պայմանական հրավեր է ստացել (Conditional Offer):

Եթե Դուք արդեն իսկ սովորում եք համալսարանում, որի համար դիմում եք «Լույսին», պետք է կցվող մեկ փաստաթղթում համադրեք հետևյալ փաստաթղթերը՝
• համալսարանից ստացած ոչ պայմանական՝ վերջնական հրավերը,
• պաշտոնական նամակ համալսարանից այն մասին, որ ներկայումս տվյալ համալսարանի ուսանող եք և իրավունք ունեք շարունակելու ուսումը հաջորդ ուսումնական տարվա ընթացքում, որի համար էլ դիմում եք «Լույսին»։

Ուսանողը կարող է դիմել «Լույսին» միայն այն դեպքում, եթե արդեն իսկ դիմել է իր ընտրած համալսարանի ֆինանսական աջակցության գրասենյակ: Համալսարանի ֆինանսական հայտը պետք է լինի թարմ և ներկայացվի տվյալ ուսումնական տարվա համար, որպեսզի ուսանողն ստանա «Լույսի» կրթաթոշակ: Ուսանողը չի կարող «Լույսին» ներկայացնել բուհի` նախորդ տարվա ֆինանսական հայտը: Եթե բուհի որևէ կրթաթոշակի չեք համապատասխանում, խնդրում ենք ներկայացնել բուհից պաշտոնական նամակ այդ մասին` զուգահեռ դիմելով այլ հիմնադրամների ևս (նվազագույնը մեկ այլ հիմնադրամ):
Առանձին հայտաձևի բացակայության պայմաններում «Լույսին» դիմելիս պետք է կցել համալսարանի կողմից ֆինանսավորման մասին փաստաթուղթը (հավաստումը կամ մերժումը) կամ նամակն այն մասին, որ Ձեզ ֆինանսավորելու հարցը քննարկման փուլում է:

Եթե Դուք արդեն իսկ սովորում եք համալսարանում, որի համար դիմում եք «Լույսին», ապա պետք է կցեք Ձեր համալսարանի կողմից տրված պաշտոնական փաստաթուղթ, որը կներառի Ձեզ տրվող ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ տեղեկություն ներկա և հաջորդ ուսումնական տարիների համար։

Եթե նման առանձին փաստաթուղթ չկա, դիմորդը համալսարանին ուղղված իր հայտից պետք է առանձնացնի կամ նշի այն հատվածները, որոնք պատասխանում են մասնագիտական նպատակների և ապագա անելիքների մասին հարցերին, և կցի «Լույսի» կրթաթոշակի հայտին:

«Լույսին» ուղղված հիմնավորող նամակը կարող է գրվել կա՛մ հայերեն, կա՛մ անգլերեն: Ծավալը՝ առնվազն 250 բառ։

Կենսագրութունը պետք է գրված լինի առաջին դեմքով և արձակ շարադրանքով. ռեզյումեի կամ CV-ի տարբերակը չի ընդունվում: Կենսագրությունը պետք է տեղեկատվություն պարունակի դիմորդի ծննդյան ամսաթվի, վայրի վերաբերյալ, ինչպես նաև կրթական ու մասնագիտական անցած ուղու մասին: Խնդրում ենք հայերեն կենսագրության տեքստը կազմելիս օգտագործել յունիկոդային տառատեսակներ, օրինակ` Sylfaen կամ Arial AMU: Կենսագրությունը գրելու ձևին ծանոթանալու համար խնդրում ենք այցելել Հայկական աշխարհի էջ` www.luys.am/en/students/index.

Կենսագրութունը պետք է գրված լինի առաջին դեմքով և արձակ շարադրանքով. ռեզյումեի կամ CV-ի տարբերակը չի ընդունվում: Կենսագրությունը պետք է տեղեկատվություն պարունակի դիմորդի ծննդյան ամսաթվի, վայրի վերաբերյալ, ինչպես նաև կրթական ու մասնագիտական անցած ուղու մասին: Կենսագրությունը գրելու ձևին ծանոթանալու համար խնդրում ենք այցելել Հայկական աշխարհի էջ` www.luys.am/en/students/index.

Հայտաձևին պետք է կցել բարձր հստակության պաշտոնական լուսանկար, որում պետք է հստակ երևա ուսանողի դեմքը: Նկարում դիմորդը չպետք է կրի դեկորատիվ (արևային) ակնոց կամ գլխարկ: Լուսանկարը չի կարող նաև կտրված լինել խմբային այլ նկարից: Նախընտրելի է, որ ուսանողը լուսանկարում ժպտա, սակայն պետք հիշել, որ այն տեղադրվելու է հիմնադրամի կայքում` www.luys.am.


Լրացուցիչ փաստաթղթեր ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար

Եթե ո´չ ուսանողի, ո´չ նրա ծնողների անձնագրում նշված չէ ազգությունը, ապա պետք է ուղարկել նաև ծնողների ծննդյան վկայականները և մեծ ծնողների (տատ ու պապ) փաստաթղթերը:

Ծնողի անձնագիրը պետք է ապացուցի դիմորդի հայկական ծագումը:

Մկրտության վկայականի բացակայության պայմաններում պետք է ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են հայությունը (անձնագիր, ծննդյան վկայական): Եթե փաստաթուղթը հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն չէ, խնդրում ենք ապահովել դրա համապատասխան թարգմանությունը և ուղարկել բնօրինակի հետ միասին:


Լրացուցիչ փաստաթղթեր (չի վերաբերում 1-ին կուրսի ուսանողներին)

Անհրաժեշտ է ներկայացնել պաշտոնական փաստաթուղթ, որը կպարունակի դիմորդի ամենավերջին ՄՈԳ-ը: Եթե համալսարանը չի օգտագործում ՄՈԳ համակարգ, թույլատրվում է ներկայացնել առաջադիմության թերթիկ (transcript):

Լրացուցիչ տեղեկություններ դիմորդների համար

 • Դիմորդները պետք է ներկայացնեն անձը հաստատող կամ այլ փաստաթուղթ, որ կապացուցի անմիջական հայկական արմատների գոյությունը: Հայաստանի քաղաքացի դիմորդները պետք է ներկայացնեն վավեր անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ: Ոչ քաղաքացիներին խնդրում ենք ներկայացնել ծննդյան վկայական, ծնողի անձնագիր (հայկական ծագում ունեցող մոր կամ հոր) կամ մկրտության վկայական (ապացույց, որ դիմորդը մկրտվել է հայկական եկեղեցում):
 • Ուսանողը չի կարող դիմել «Լույսի» կրթաթոշակին, եթե համալսարանից միայն պայմանական հրավեր է ստացել (Conditional Offer):
 • Ուսումնառությունը պետք է լինի առկա համակարգով կրթական ծրագրի ողջ ընթացքում: Շահառուն չի կարող հետաձգել կրթաթոշակի ստացումը:
 • Ուսանողը կարող է դիմել «Լույսին», միայն եթե արդեն իսկ դիմել է իր ընտրած համալսարանի ֆինանսական աջակցության գրասենյակ: Համալսարանի ֆինանսական հայտը պետք է լինի թարմ և ներկայացվի տվյալ ուսումնական տարվա համար, որպեսզի ուսանողը ստանա «Լույսի» կրթաթոշակ: Ուսանողը չի կարող «Լույսին» ներկայացնել բուհի` նախորդ տարվա ֆինանսական հայտը:
 • Ուսանողը չի կարող երկու անգամ դիմել հիմնադրամին նույն ակադեմիական աստիճանի համար, օրինակ` երկրորդ անգամ մագիստրատուրայում սովորելու համար:
 • «Լույսից» կրթաթոշակ կարելի է ստանալ միայն մեկ ակադեմիական աստիճանի համար: Հաջորդ ակադեմիական փուլ անցնելու դեպքում (բակալավրիատից մագիստրատուրա և մագիստրատուրայից ասպիրանտուրա) երկրորդ անգամ «Լույսի» աջակցությանը դիմելիս ուսանողը կհայտնվի սպասողների շարքում: Նրան կրթաթոշակ կշնորհվի, միայն եթե համալսարանին հատկացված 10 տեղերի շարքում ազատ հնարավորություն լինի:

* Լրացուցիչ հարցերի պատասխաններն իմանալու համար խնդրում ենք այցելել կայքի Հարցեր բաժին։

Հաստատված համալսարանների ցանկ

Դիտել ցանկը
Back to top