ՀՀ, Երևան 0010, Մելիք–Ադամյան 2/2 +(374)60 70 77 00

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Կրթաթոշակի ծրագիր

Նկարագրություն

«Լույսի» կրթաթոշակի ծրագիրը հիմնադրամի երկու հիմնական ծրագրերից է: Այն ապահովում է Հայաստանի զարգացումը և մասնակցությունը գիտելիքահենք համաշխարհային տնտեսությանը, աշխարհի առաջատար երկրներին համաքայլ ընթացքը:

«Լույսը» փոխառություն կամ կրթաթոշակ է շնորհում աշխարհասփյուռ հայ ուսանողներին` աշխարհի լավագույն համալսարաններում սովորելու:

«ԼՈՒՅՍԻ» ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԴԻՏԱՐԿՎԻ ՈՐՊԵՍ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ, ԵՐԲ ՈՒՍԱՆՈՂԸ ԿԱՏԱՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ «ԼՈՒՅՍԻ» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

«Լույսի» դրամաշնո՞րհ, թե՞ փոխառություն. ուսանողն ինքն է որոշում:

«Լույսի» յուրաքանչյուր կրթաթոշակառու, ով համապատասխանում է «Լույսի» չափորոշիչներին, hիմնադրամի կողմից իրեն հատկացվող գումարը վերածում է

 • դրամաշնորհի, եթե ծառայում է «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին (ԶՀՄ ծրագիր) և/կամ մասնակցում «Ստարտ Արմենիա» պրակտիկայի ծրագրին,
 • փոխառության, որը պետք է փոխհատուցվի ուսանողի ակադեմիական ծրագրի ավարտին, եթե ուսանողն ընտրում է ԶՀԾ-ին կամ «Ստարտ Արմենիա» պրակտիկայի ծրագրին չմասնակցելու տարբերակը:

Ընտրության չափորոշիչներն անփոփոխ են։

«Լույսի» հատկացրած գումարը դրամաշնորհ է, եթե
 • ուսանողն ուսումնառության յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում՝ ամռան ամիսներին, մասնակցում է «Լույսի» «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին: Կրթաթոշակի վերջին տարում կամ մեկամյա ուսումնական ծրագրին հաջորդող ամռանն ուսանողը երկամսյա պրակտիկա է անցնում հայաստանյան ընկերություններից մեկում:

  Այդ աշխատանքը գնահատվում է 1-10 միավորանոց սանդղակով: 7 միավորից ցածր գնահատական վաստակած ուսանողի գումարը վերածվում է փոխառության, որը ենթակա է փոխհատուցման:

  «Լույսի» ներկայացուցիչ կամ «Լույսի» դեսպան լինելը լրացուցիչ միավորներ է բերում ուսանողին` գումարվելով համայնքներում նրա աշխատանքի որակին, նախապես պատրաստված ու առաջարկված զարգացման ծրագրի որակին, ինչպես նաև որպես մենթոր` ուսանողի ջանասիրությանը:
«Լույսի» հատկացրած գումարը փոխառություն է, եթե
 • ուսանողը չի կատարում «Լույսի» պայմանագրով ստանձնած պարտականությունները. ուսումնական ծրագրի ընթացքում ուսանողը որոշում է հետաձգել և/կամ չկատարել իր պարտականությունները «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրի մասով կամ կատարում է մասամբ:

Չափորոշիչներ

«Լույսի» կրթաթոշակին համապատասխանելու համար ուսանողը պետք է
 • լինի ծագումով հայ, Հայաստանի քաղաքացի կամ ունենա հայկական արմատներ (խառնամուսնությունների զավակների համար),
 • ընդունված լինի «Լույսի» կայքում հրապարակված լավագույն 10 (տասը) համալսարաններից մեկը՝ գիտական աստիճան շնորհող առկա ուսուցմամբ ծրագրով սովորելու,
 • «Լույսին» դիմելու պահին պետք է լինի 18-40 տարեկան:

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն անձը հաստատող կամ այլ փաստաթուղթ, որ կապացուցի անմիջական հայկական արմատների գոյությունը: Հայաստանի քաղաքացի դիմորդները պետք է ներկայացնեն վավեր անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ: Ոչ քաղաքացիներին խնդրում ենք ներկայացնել ծննդյան վկայական, ծնողի անձնագիր (հայկական ծագում ունեցող մոր կամ հոր) կամ մկրտության վկայական (ապացույց, որ դիմորդը մկրտվել է հայկական եկեղեցում):

Ուսանողը չի կարող դիմել «Լույսի» կրթաթոշակին, եթե համալսարանից միայն պայմանական հրավեր է ստացել (Conditional Offer):

Ուսումնառությունը պետք է լինի առկա համակարգով կրթական ծրագրի ողջ ընթացքում: Չի թույլատրվում կրթաթոշակի ստանալը հետաձգել:

Ուսանողը կարող է դիմել «Լույսին», միայն եթե արդեն իսկ դիմել է իր ընտրած համալսարանի ֆինանսական աջակցության գրասենյակ: Համալսարանի ֆինանսական հայտը պետք է լինի թարմ և ներկայացվի տվյալ ուսումնական տարվա համար, որպեսզի ուսանողը ստանա «Լույսի» կրթաթոշակ: Ուսանողը չի կարող «Լույսին» ներկայացնել բուհի` նախորդ տարվա ֆինանսական հայտը:

Ուսանողը չի կարող երկու անգամ դիմել հիմնադրամին նույն ակադեմիական աստիճանի համար, օրինակ` երկրորդ անգամ մագիստրատուրայում սովորելու համար:

«Լույսից» կրթաթոշակ կարելի է ստանալ միայն մեկ ակադեմիական աստիճանի համար: Հաջորդ ակադեմիական փուլ անցնելու դեպքում (բակալավրիատից մագիստրատուրա և մագիստրատուրայից ասպիրանտուրա) երկրորդ անգամ «Լույսի» աջակցությանը դիմելիս ուսանողը կհայտնվի սպասողների շարքում: Նրան կրթաթոշակ կշնորհվի, միայն եթե համալսարանին հատկացված 10 տեղերի շարքում ազատ հնարավորություն լինի:

«Լույսի» կրթաթոշակի առցանց հայտերն ընդունվում են ամեն ապրիլի 1-ից (Երևանի ժամանակով 00:00) մինչև հուլիսի 15-ը (Երևանի ժամանակով 23:59): Ուշացած կամ ոչ ամբողջական հայտերը չեղյալ կդարձնեն ուսանողի դիմումը:

Առաջին 10 ուսանողները, ովքեր դիմում են ամբողջական փաթեթով, որում ներառված է առաջիկա ուստարվա համար հաստատված բուհերից մեկի վերջնական հրավերը (unconditional offer), կհամապատասխանեն «Լույսի» կրթաթոշակի պայմաններին:

Պահանջվող փաստաթղթեր
Կցվող փաստաթղթերի ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի 20Mb-ը։

ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն վավեր անձնագրի երկու էջերի կամ հայկական նույնականացման քարտի երկու կողմերի պատճենները:

Ուսանողը չի կարող դիմել «Լույսի» կրթաթոշակին, եթե համալսարանից միայն պայմանական հրավեր է ստացել (Conditional Offer):

Եթե Դուք արդեն իսկ սովորում եք համալսարանում, որի համար դիմում եք «Լույսին», պետք է կցվող մեկ փաստաթղթում համադրեք հետևյալ փաստաթղթերը՝
• համալսարանից ստացած ոչ պայմանական՝ վերջնական հրավերը,
• պաշտոնական նամակ համալսարանից այն մասին, որ ներկայումս տվյալ համալսարանի ուսանող եք և իրավունք ունեք շարունակելու ուսումը հաջորդ ուսումնական տարվա ընթացքում, որի համար էլ դիմում եք «Լույսին»։

Ուսանողը կարող է դիմել «Լույսին» միայն այն դեպքում, եթե արդեն իսկ դիմել է իր ընտրած համալսարանի ֆինանսական աջակցության գրասենյակ: Համալսարանի ֆինանսական հայտը պետք է լինի թարմ և ներկայացվի տվյալ ուսումնական տարվա համար, որպեսզի ուսանողն ստանա «Լույսի» կրթաթոշակ: Ուսանողը չի կարող «Լույսին» ներկայացնել բուհի` նախորդ տարվա ֆինանսական հայտը: Եթե բուհի որևէ կրթաթոշակի չեք համապատասխանում, խնդրում ենք ներկայացնել բուհից պաշտոնական նամակ այդ մասին` զուգահեռ դիմելով այլ հիմնադրամների ևս (նվազագույնը մեկ այլ հիմնադրամ):
Առանձին հայտաձևի բացակայության պայմաններում «Լույսին» դիմելիս պետք է կցել համալսարանի կողմից ֆինանսավորման մասին փաստաթուղթը (հավաստումը կամ մերժումը) կամ նամակն այն մասին, որ Ձեզ ֆինանսավորելու հարցը քննարկման փուլում է:

Եթե Դուք արդեն իսկ սովորում եք համալսարանում, որի համար դիմում եք «Լույսին», ապա պետք է կցեք Ձեր համալսարանի կողմից տրված պաշտոնական փաստաթուղթ, որը կներառի Ձեզ տրվող ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ տեղեկություն ներկա և հաջորդ ուսումնական տարիների համար։

Եթե նման առանձին փաստաթուղթ չկա, դիմորդը համալսարանին ուղղված իր հայտից պետք է առանձնացնի կամ նշի այն հատվածները, որոնք պատասխանում են մասնագիտական նպատակների և ապագա անելիքների մասին հարցերին, և կցի «Լույսի» կրթաթոշակի հայտին:

«Լույսին» ուղղված հիմնավորող նամակը կարող է գրվել կա՛մ հայերեն, կա՛մ անգլերեն: Ծավալը՝ առնվազն 250 բառ։

Կենսագրութունը պետք է գրված լինի առաջին դեմքով և արձակ շարադրանքով. ռեզյումեի կամ CV-ի տարբերակը չի ընդունվում: Կենսագրությունը պետք է տեղեկատվություն պարունակի դիմորդի ծննդյան ամսաթվի, վայրի վերաբերյալ, ինչպես նաև կրթական ու մասնագիտական անցած ուղու մասին: Խնդրում ենք հայերեն կենսագրության տեքստը կազմելիս օգտագործել յունիկոդային տառատեսակներ, օրինակ` Sylfaen կամ Arial AMU: Կենսագրությունը գրելու ձևին ծանոթանալու համար խնդրում ենք այցելել Հայկական աշխարհի էջ` www.luys.am/en/students/index.

Կենսագրութունը պետք է գրված լինի առաջին դեմքով և արձակ շարադրանքով. ռեզյումեի կամ CV-ի տարբերակը չի ընդունվում: Կենսագրությունը պետք է տեղեկատվություն պարունակի դիմորդի ծննդյան ամսաթվի, վայրի վերաբերյալ, ինչպես նաև կրթական ու մասնագիտական անցած ուղու մասին: Կենսագրությունը գրելու ձևին ծանոթանալու համար խնդրում ենք այցելել Հայկական աշխարհի էջ` www.luys.am/en/students/index.

Հայտաձևին պետք է կցել բարձր հստակության պաշտոնական լուսանկար, որում պետք է հստակ երևա ուսանողի դեմքը: Նկարում դիմորդը չպետք է կրի դեկորատիվ (արևային) ակնոց կամ գլխարկ: Լուսանկարը չի կարող նաև կտրված լինել խմբային այլ նկարից: Նախընտրելի է, որ ուսանողը լուսանկարում ժպտա, սակայն պետք հիշել, որ այն տեղադրվելու է հիմնադրամի կայքում` www.luys.am.


Լրացուցիչ փաստաթղթեր ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար

Եթե ո´չ ուսանողի, ո´չ նրա ծնողների անձնագրում նշված չէ ազգությունը, ապա պետք է ուղարկել նաև ծնողների ծննդյան վկայականները և մեծ ծնողների (տատ ու պապ) փաստաթղթերը:

Ծնողի անձնագիրը պետք է ապացուցի դիմորդի հայկական ծագումը:

Մկրտության վկայականի բացակայության պայմաններում պետք է ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են հայությունը (անձնագիր, ծննդյան վկայական): Եթե փաստաթուղթը հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն չէ, խնդրում ենք ապահովել դրա համապատասխան թարգմանությունը և ուղարկել բնօրինակի հետ միասին:


Լրացուցիչ փաստաթղթեր (չի վերաբերում 1-ին կուրսի ուսանողներին)

Անհրաժեշտ է ներկայացնել պաշտոնական փաստաթուղթ, որը կպարունակի դիմորդի ամենավերջին ՄՈԳ-ը: Եթե համալսարանը չի օգտագործում ՄՈԳ համակարգ, թույլատրվում է ներկայացնել առաջադիմության թերթիկ (transcript):

Պարտականություններ

«Լույս» հիմնադրամն ակնկալում է, որ ուսանողներն իրենց արդյունավետ ներդրումը կունենան աշխարհում և ողջունում է նրանց քաղաքացիական ակտիվ մասնակցությունը Հայաստանի կյանքում: «Լույս» հիմնադրամի ծրագիրն ակնկալում է, որ ուսանողները նշանակալի դերակատարում կունենան հասարակության բարելավման գործում: Սա անպայմանորեն չի ենթադրում աշխատանք հանրային սեկտորում, սակայն հիմք է տալիս, որպեսզի ուսանողները մտավոր ու բարոյական տեսակետից ունակ լինեն առաջնորդի դեր ստանձնել իրենց ընտրած ոլորտում, ինչպես նաև՝ աշխարհի տարբեր ծայրերում հպարտորեն ներկայացնել Հայաստանի մշակույթը՝ իբրեւ դեսպաններ:

Ուսանողին տրվող փոխառությունը կդիտարկվի որպես կրթաթոշակ, եթե ուսանողը կատարի «Լույս» հիմնադրամի նկատմամբ ստանձնած պարտականությունները: Դրանք են`


 • Մշտական կապի մեջ լինել «Լույսի» կենտրոնական գրասենյակի հետ Երևանում։
 • Հաստատել մասնակցությունն ամռանը Հայաստանում և Արցախում իրականացվող «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին և ներկայացնել իրականացվող նախագծի առաջարկ:
 • Փոխանցել գիտելիքը և ոգևորությունը: Հայաստանում գտնվելու ընթացքում անցկացնել սեմինար-դասընթաց:
 • Մենթոր դառնալ 15-25 տարեկան հայաստանցի երիտասարդների համար:
 • Հիմնադրամի ծրագրերին մասնակցելիս հայերեն սովորել և ծանոթանալ հայ մշակույթին:
 • Տրամադրել սեփական գիտական հրապարակումները` հիմնադրամի կողմից հրատարակելու համար: Ուսանողը պետք է կարգավորի մտավոր սեփականության իրավունքի հետ կապված հարցերը:
 • Հյուրընկալել հիմնադրամի այլ ուսանողներին և աշխատակիցներին, ովքեր այցելում են ուսանողի համալսարան:
 • Ներկայացնել կիսամյակային հաշվետվություններ, դիտարկումներ ու առաջարկություններ, պարբերական տեղեկատվություն տրամադրել` կայքում հրապարակելու համար:
 • Միանալ կամ ստեղծել և ակտիվորեն մասնակցել հայ ուսանողների միությանը կամ «Լույսի» ցանցին այնտեղ, ուր սովորում է ուսանողը:
 • Ամենուր լինել հիմնադրամի և հայկական մշակույթի դեսպանը, ներկայացնել հիմնադրամի գործունեությունը տվյալ երկրի տարաբնույթ կազմակերպություններին:
 • Մասնակցել հիմնադրամի աշխատակազմի գործուղումներին, հանդիպումներին և քննարկումներին:
 • «Լույս» հիմնադրամի գրադարանին նվիրաբերել երկու մասնագիտական գիրք և ուսանողի համալսարանի մասին տեղեկատվական նյութեր:
 • Մասնակցել հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Լույս» կրթական Ֆոնդի դրամահավաքին` ուղղված հիմնադրամի և Կրթաթոշակի ծրագրի հարատևությանը:
 • Հետևել և պարբերաբար թարմացնել հիմնադրամի պաշտոնական կայքում ուսանողի անձնական էջը:
 • Պատշաճ պահվածք և նրբանկատ կեցվածք դրսևորել սոցիալական մեդիայի հարթակներում:

Հաստատված համալսարանների ցանկ

Դիտել ցանկը
Back to top