Հաճախակի Տրվող Հարցեր - Լույս Հիմնադրամ. Կրթական
ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հաճախակի Տրվող Հարցեր

Կրթաթոշակի ծրագիր

«Լույսի» կրթաթոշակի ծրագիրն ապահովում է Հայաստանի զարգացումը։ Հիմնադրամի կրթաթոշակառուների գիտելիքի և գործունեության շնորհիվ Հայաստանը մասնակցում է համաշխարհային գիտելիքահենք տնտեսության նորարար ուղղությունների ստեղծմանը և առաջատար երկրներին համաքայլ ընթանում արագ զարգացող աշխարհում։
Կրթաթոշակի ծրագրի միջոցով «Լույսը» փոխառություն կամ կրթաթոշակ է շնորհում աշխարհասփյուռ հայ ուսանողներին` աշխարհի լավագույն համալսարաններում սովորելու: «Լույսի» փոխառությունը դիտարկվում է որպես դրամաշնորհ, երբ ուսանողը կատարում է ուսումնառության յուրաքանչյուր տարվա համար «Լույսի» պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտականությունները:

«Լույսի» կրթաթոշակի առցանց հայտադիմումներն ընդունվում են ամեն տարի՝ ապրիլի 1-ից (Երևանի ժամանակով 00:00) հուլիսի 15-ը (Երևանի ժամանակով 23:59): Ուշացած կամ ոչ ամբողջական հայտերը չեղյալ կդարձնեն ուսանողի դիմումը:

«Լույսի» կրթաթոշակի ծրագրի դիմորդը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափորոշիչներին․

 • լինի հայ՝ ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ կամ ունենա հայկական արմատներ,
 • «Լույսին» դիմելու պահին պետք է լինել 18-40 տարեկան,
 • ընդունված լինի «Լույսի» կայքում հրապարակված լավագույն 10 (տասը) համալսարաններից մեկը՝ գիտական աստիճան շնորհող առկա ուսուցմամբ ծրագրով սովորելու,

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն անձը հաստատող կամ այլ փաստաթուղթ, որ կապացուցի անմիջական հայկական արմատների գոյությունը: Հայաստանի քաղաքացի դիմորդները պետք է ներկայացնեն վավեր անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ: Ոչ քաղաքացիներին խնդրում ենք ներկայացնել ծննդյան վկայական, ծնողի անձնագիր (հայկական ծագում ունեցող մոր կամ հոր) կամ մկրտության վկայական (ապացույց, որ դիմորդը մկրտվել է հայկական եկեղեցում):
Ուսանողը չի կարող դիմել «Լույսի» կրթաթոշակին, եթե համալսարանից միայն պայմանական հրավեր է ստացել (Conditional Offer):

Ուսանողը կարող է դիմել «Լույսին», միայն եթե արդեն իսկ դիմել է իր ընտրած համալսարանի ֆինանսական աջակցության գրասենյակ: Համալսարանի ֆինանսական հայտը պետք է լինի թարմ և ներկայացվի տվյալ ուսումնական տարվա համար, որպեսզի ուսանողը ստանա «Լույսի» կրթաթոշակ: Ուսանողը չի կարող «Լույսին» ներկայացնել բուհի` նախորդ տարվա ֆինանսական հայտը:

Ուսանողը չի կարող երկու անգամ դիմել հիմնադրամին նույն ակադեմիական աստիճանի համար, օրինակ` երկրորդ անգամ մագիստրատուրայում սովորելու համար:

Առաջին 10 ուսանողները, ովքեր դիմում են ամբողջական փաթեթով, որում ներառված է առաջիկա ուստարվա համար հաստատված բուհերից մեկի վերջնական հրավերը (unconditional offer), կհամապատասխանեն «Լույսի» կրթաթոշակի պայմաններին:

Յուրաքանչյուր համալսարանի համար

 • առավելագույնը 7 տեղ կհատկացվի ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող դիմորդներին,
 • առավելագույնը 3 տեղ՝ հայազգի այլ դիմորդներին:

Առաջին 10 ուսանողները, ովքեր դիմում են ամբողջական փաթեթով, որում ներառված է առաջիկա ուստարվա համար հաստատված բուհերից մեկի վերջնական հրավերը (unconditional offer), կհամապատասխանեն «Լույսի» կրթաթոշակի պայմաններին:

Յուրաքանչյուր համալսարանի համար

 • առավելագույնը 7 տեղ կհատկացվի ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող դիմորդներին,
 • առավելագույնը 3 տեղ՝ հայազգի այլ դիմորդներին:

Համոզվեք, որ Ձեր դիմում-հայտն ամբողջական է, այլապես այն չի քննարկվի: Մեր համակարգը գրանցում է Ձեր դիմումի ներկայացման ամսաթիվն ու ժամը Հայաստանի ժամանակով:

Ուսանողը չի կարող դիմել «Լույսի» կրթաթոշակին, եթե համալսարանից միայն պայմանական հրավեր է ստացել (Conditional Offer):

10 համալսարաններից բաղկացած ցանկը կազմվում է` համաձայն Շանհայի Ջիայո Թոնգ համալսարանի` աշխարհահռչակ բուհերի հետազոտության կենտրոնի հրապարակած «Աշխարհի համալսարանների վարկանիշների» (ARWU)` անկողմնակալ մոտեցում ապահովելու համար: ARWU-ն ամեն տարի հրապարակում է աշխարհի լավագույն 500 համալսարանների վարկանշային աղյուսակը:

Բացառություններ երբեք չեն արվում: Ուսանողներիը կարող են դիմել «Լույսի» կրթաթոշակի ծրագրին, եթե արդեն ընդունվել են «Լույսի» կողմից հաստատված համալսարանների ցանկում ընդգրկված համալսարաններից մեկը:

Ոչ: Կարևոր է հասկանալ, որ դա «Լույսի» ներքին կանոնակարգն է, և յուրաքանչյուրը պարտավոր է հարգել այն: Այս մեթոդն օգնում է ապահովել կատարյալ թափանցիկություն, անկողմնակալ ու արդար մոտեցում բոլորի հանդեպ:

Համատեղ ծրագրերի կարող եք դիմել միայն այն դեպքում, եթե ընդունելության հրավերը և ավարտական դիպլոմը տրվելու է «Լույսի» ցանկում ընդգրկված բուհից: Ուսման վարձի փոխանցումը ևս պետք է կատարվի միայն «Լույսի» ցանկի համալսարանի ֆինանսական գրասենյակ:

Այո՛, կարող եք դիմել «Լույսի» կրթաթոշակին ուսումնառության ցանկացած տարվա համար:
Այդ դեպքում պետք է կցվող մեկ փաստաթղթում համադրեք հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • համալսարանից ստացած ոչ պայմանական՝ վերջնական հրավերը,
 • պաշտոնական նամակ համալսարանից այն մասին, որ ներկայումս տվյալ համալսարանի ուսանող եք և իրավունք ունեք շարունակելու ուսումը հաջորդ ուսումնական տարվա ընթացքում, որի համար էլ դիմում եք «Լույսին»։

Ինչ վերաբերում է ֆինանսական աջակցության մասին փաստաթղթին, ապա պետք է կցեք Ձեր համալսարանի կողմից տրված պաշտոնական փաստաթուղթ, որը կներառի Ձեզ տրվող ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ տեղեկություն ներկա և հաջորդ ուսումնական տարիների համար։

«Լույս» հիմնադրամը դրամաշնորհ կամ փոխառություն է տրամադրում աշխարհասփյուռ հայ ուսանողներին, ովքեր վերջնական հրավերով (unconditional offer) ընդունվում են «Լույսի» կայքում հրապարակված լավագույն 10 (տասը) համալսարաններից մեկը՝ հետևյալ գիտական աստիճաններից մեկը շնորհող, առկա ուսուցմամբ ծրագրով սովորելու․

 • Բակալավրիատ
 • Մագիստրատուրա
  Պայման ՀՀ քաղաքացի, արական սեռի դիմորդների համար․ մագիստրոսական ծրագրով սովորելու համար փոխառություն/կրթաթոշակ կշնորհվի նրանց, ովքեր չունեն պարտավորություն ՀՀ ԶՈՒ նկատմամբ:
 • Ասպիրանտուրա
  Հատուկ հանձնաժողովի կողմից կընտրվեն ասպիրանտական այն ծրագրերը, որոնց հետազոտության թեման համապատասխանում է ՀՀ տնտեսական աճի և զարգացման առաջնահերթություններին՝ սահմանված ՀՀ կառավարության կողմից:

Ակադեմիական ծրագրերը պետք է ունենան սկզբի և ավարտի հստակ ամսաթվեր:

Համաձայն «Լույս» հիմնադրամի չափորոշչի՝ առկա ուսուցմամբ ակադեմիական ծրագիր է համարվում այն ծրագիրը, որի տևողությունն առնվազն 9 ամիս է:

Նշված չափորոշչին չեն համապատասխանում հետևյալ ծրագրերը՝ ամառային ակադեմիական ծրագրեր, կարճաժամկետ ակադեմիական ծրագրեր, աշխատանքային զբաղվածություն ունեցող մասնագետների համար նախատեսված ծրագրեր (professional tracks), հեռավար և առցանց ուսուցմամբ ծրագրեր, ինչպես նաև հավաստագրման ծրագրեր, գիտաժողովներ և գործուղումներ:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ակադեմիական ծրագիրն ընթանում է

 • սեպտեմբերից մինչև հաջորդ տարվա հունիսի վերջ,
 • հուլիսից մինչև հաջորդ տարվա հունիս

Ուսանողը կարող է դիմել «Լույսին» միայն այն դեպքում, եթե արդեն իսկ դիմել է իր ընտրած համալսարանի ֆինանսական աջակցության գրասենյակ: Համալսարանի ֆինանսական հայտը պետք է լինի թարմ և ներկայացվի տվյալ ուսումնական տարվա համար, որպեսզի ուսանողն ստանա «Լույսի» կրթաթոշակ: Ուսանողը չի կարող «Լույսին» ներկայացնել բուհի` նախորդ տարվա ֆինանսական հայտը: Եթե բուհի որևէ կրթաթոշակի չեք համապատասխանում, խնդրում ենք ներկայացնել բուհից պաշտոնական նամակ այդ մասին` զուգահեռ դիմելով այլ հիմնադրամների ևս (նվազագույնը մեկ այլ հիմնադրամ):

Առանձին հայտաձևի բացակայության պայմաններում «Լույսին» դիմելիս պետք է կցել համալսարանի կողմից ֆինանսավորման մասին փաստաթուղթը (հավաստումը կամ մերժումը) կամ նամակն այն մասին, որ Ձեզ ֆինանսավորելու հարցը քննարկման փուլում է:

«Լույսի» փոխառություն տրամադրելիս «Լույս» հիմնադրամը հաշվի է առնում տվյալ համալսարանի կողմից հաշվարկված ուսման վարձի չափը և ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրները, որ ուսանողը կարող է ստանալ: Հետևաբար հատկացվող գումարի չափը տարբերվում է` կախված ուսանողի անհատական ֆինանսական դրությունից և համալսարանի կամ այլ հաստատությունների կողմից տրամադրվող աջակցության չափից: «Լույսը» հատկացնում է համալսարանում սովորելու հետ կապված ծախսերի առավելագույնը 50 տոկոսը ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող դիմորդներին և առավելագույնը 25 տոկոսը՝ հայասզգի այլ դիմորդներին (ոչ ՀՀ քաղաքացի և/կամ ՀՀ մշտական բնակիչ). այդ ծախսերն են` ուսման վարձ, կեցության ծախսեր, ապահովագրություն, ուսումնական նյութեր/պարագաներ (գրքեր, համակարգիչ և այլն) և Հայաստան կատարվելիք ճանապարհորդության ծախսեր:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար «Լույսը» տրամադրում է կրթաթոշակ` ըստ հետևյալ բաղադրիչների.

 • համալսարանի ուսման վարձ (ներառյալ քոլեջի ուսման վարձը` առկայության դեպքում)
 • կեցության ծախսեր
  15.380 $ ԱՄՆ-ի որևէ համալսարանում 9 ամիս սովորելու համար (2017-2018 ուստարվա համար)
  12.400 $ Մեծ Բրիտանիայի որևէ համալսարանում 9 ամիս սովորելու համար (2017-2018 ուստարվա համար)
 • առողջության ապահովագրության արժեքը` սահմանված համալսարանի կողմից (առկայության դեպքում)
 • 2.800 $ ուսումնական նյութերի/պարագաների համար
 • մինչև 1.500 $ ավիափոխադրման արժեք` «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին մասնակցելու համար

Նշում. կեցության ծախսերը ֆիքսված են և ենթակա չեն քննարկման: Վերը ներկայացված բանաձևը կարող է ենթարկվել փոփոխության՝ համաձայն «Լույսի» խորհրդի որոշման:

Եթե ֆինանսական այլ աղբյուրներից (օրինակ` համալսարան, կրթաթոշակային տարբեր ծրագրեր) տրամադրվող ֆինանսական աջակցության ամբողջ գումարը չի գերազանցում բոլոր ծախսերի 50 տոկոսը (հայազգի այլ դիմորդների դեպքում՝ 25 տոկոսը), «Լույսը» հատկացնում է բոլոր ծախսերի 50 տոկոսի (հայազգի այլ դիմորդների դեպքում՝ 25 տոկոսի) չափով ֆինանսական աջակցություն: Եթե այլ աղբյուրներից տրվող ֆինանսական աջակցությունը գերազանցում է բոլոր ծախսերի համապատասխան տոկոսային հարաբերությունը,«Լույսը» հատկացնում է գումարի մնացած մասը:

«Լույսի» փոխառության հաշվարկման օրինակ ԱՄՆ-ի համալսարաններից մեկում սովորելու համար.

 • Ուսման վարձ – 30.000 $
 • Կեցության ծախսեր – 15.380 $
 • Առողջության ապահովագրություն – 1.540 $
 • Ուսումնական նյութեր/պարագաներ – 2.400 $
 • Ճանապարհածախս – 1.500 $

Բոլոր ծախսերը – 50.820 $

Այլ աղբյուրներից հատկացվող ֆինանսական աջակցություն – 15.000 $ (բոլոր ծախսերի 30 տոկոսից պակաս)

2017-2018 ուստարվա համար «Լույսի» կողմից հատկացված փոխառության չափը՝
ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող դիմորդների համար՝ 25.410 $ (բոլոր ծախսերի 50 տոկոսը)
Հայազգի այլ դիմորդնորի համար՝ 12.705 $ (բոլոր ծախսերի 25 տոկոսը)

«Լույսի» փոխառության հաշվարկման օրինակ Մեծ Բրիտանիայի համալսարաններից մեկում սովորելու համար.

 • Ուսման վարձ – 18.000 $ (քոլեջի ուսման վարձ – 4.000 $)
 • Կեցության ծախսեր - 12.400 $
 • Առողջության ապահովագրություն – 0 $
 • Ուսումնական նյութեր/պարագաներ - 2.400 $
 • Ճանապարհածախս - 1.500 $

Բոլոր ծախսերը - 38.300 $

Այլ աղբյուրներից հատկացվող ֆինանսական աջակցություն – 30.000 $ (բոլոր ծախսերի ավելի քան 78 տոկոսը)

2017-2018 ուստարվա համար «Լույսի» կողմից հատկացված փոխառության չափը՝
ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող դիմորդների համար՝ 8.300 $ (ծախսերի մնացած չափը)
Հայազգի այլ դիմորդնորի համար՝ 8.300 $ (ծախսերի մնացած չափը)

Եթե ո´չ ուսանողի, ո´չ նրա ծնողների անձնագրում նշված չէ ազգությունը, ապա պետք է ուղարկել նաև ծնողների ծննդյան վկայականները և մեծ ծնողների (տատ ու պապ) փաստաթղթերը:

Մկրտության վկայականի բացակայության պայմաններում պետք է ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են հայությունը (անձնագիր, ծննդյան վկայական): Եթե փաստաթուղթը հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն չէ, խնդրում ենք ապահովել դրա համապատասխան թարգմանությունը և ուղարկել բնօրինակի հետ միասին:

Կենսագրութունը պետք է գրված լինի առաջին դեմքով և արձակ շարադրանքով. ռեզյումեի կամ CV-ի տարբերակը չի ընդունվում: Կենսագրությունը պետք է տեղեկատվություն պարունակի դիմորդի ծննդյան ամսաթվի, վայրի վերաբերյալ, ինչպես նաև կրթական ու մասնագիտական անցած ուղու մասին: Խնդրում ենք հայերեն կենսագրության տեքստը կազմելիս օգտագործել յունիկոդային տառատեսակներ, օրինակ` Sylfaen կամ Arial AMU: Կենսագրությունը գրելու ձևին ծանոթանալու համար խնդրում ենք այցելել Հայկական աշխարհի էջ` http://www.luys.am/en/students/index:

Հայտաձևին պետք է կցել բարձր հստակության պաշտոնական լուսանկար, որում պետք է հստակ երևա ուսանողի դեմքը: Նկարում դիմորդը չպետք է կրի դեկորատիվ (արևային) ակնոց կամ գլխարկ: Լուսանկարը չի կարող նաև կտրված լինել խմբային այլ նկարից: Նախընտրելի է, որ ուսանողը լուսանկարում ժպտա, սակայն պետք հիշել, որ այն տեղադրվելու է հիմնադրամի կայքում` www.luys.am

Եթե ուսանողն արժանանում է «Լույսի» կրթաթոշակին, հիմնադրամը շարունակում է աջակցել նրան: Սա գործում է մինչև ուսանողի ակադեմիական ծրագրի ավարտը` անկախ այն փաստից` համալսարանը դեռևս ընդգրկված է ցանկում է, թե արդեն ոչ: Եթե «Լույսն» սկսում է աջակցել ուսանողին, ապա դա անում է ծրագրի ամբողջ ընթացքում:

Ձեր ուսման` բուհի կողմից հաստատված տևողության երկարացման դեպքում լրացուցիչ ֆինանսական աջակցություն չի տրամադրվում:

Լույսն» ուսանողին կրթաթոշակ է հատկացնում մինչև իր ընթացիկ ուսումնական ծրագրի ավարտը: Նույն մասնագիտական աստիճանի` բակալավրի, մագիստրոսի կամ ասպիրանտի համար հիմնադրամն ուսանողին ֆինանասավորում է միայն մեկ անգամ:

«Լույսից» կրթաթոշակ կարելի է ստանալ միայն մեկ ակադեմիական աստիճանի համար: Հաջորդ ակադեմիական փուլ անցնելու դեպքում (բակալավրիատից մագիստրատուրա և մագիստրատուրայից ասպիրանտուրա) երկրորդ անգամ «Լույսի» աջակցությանը դիմելիս դիմորդը կհայտնվի սպասողների ցանկում: Կրթաթոշակ կշնորհվի, եթե միայն համալսարանին հատկացված 10 տեղերի շարքում ազատ հնարավորություն լինի:

Նման դեպքը կդիտարկվի որպես «Լույսին» երկու անգամ նույն ծրագրով դիմելու հայտ, և կրթաթոշակի հատկացումը կմերժվի:

«Լույսն» ուսանողին կրթաթոշակ է տրամադրում մինչև իր ընթացիկ ուսումնական ծրագրի ավարտը: Նույն մասնագիտական աստիճանի` բակալավրի, մագիստրոսի կամ ասպիրանտի համար հիմնադրամն ուսանողին ֆինանասավորում է միայն մեկ անգամ:

«Լույսը» փոխառություն կամ կրթաթոշակ է շնորհում աշխարհասփյուռ հայ ուսանողներին` աշխարհի լավագույն համալսարաններում սովորելու:

«Լույսի» փոխառությունը դիտարկվում է որպես կրթաթոշակ, երբ ուսանողը կատարում է ուսումնառության յուրաքանչյուր տարվա համար պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտականությունները:

ՀՀ քաղաքացի և մշտական բնակիչ հանդիսացող կրթաթոշակառուների հիմնական պարտականություններ

 • Վերադառնալ Հայաստան ուսման ավարտից հետո և առնվազն 3 տարի ապրել ու աշխատել Հայաստանում կամ Արցախում:
 • Մասնակցել «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին:
 • Մասնակցել Մենթորության ծրագրին՝ մենթոր դառնալով 15-25 տարեկան հայաստանցի երիտասարդների համար:
 • Նվիրաբերել երկու մասնագիտական գիրք «Լույս» հիմնադրամի գրադարանին և ուսանողի համալսարանի մասին տեղեկատվական նյութեր:

Հայազգի այլ կրթաթոշակառուների հիմնական պարտականությունները

 • Մասնակցել «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին:
 • Մասնակցել Մենթորության ծրագրին՝ մենթոր դառնալով 15-25 տարեկան հայաստանցի երիտասարդների համար:
 • Նվիրաբերել երկու մասնագիտական գիրք «Լույս» հիմնադրամի գրադարանին և ուսանողի համալսարանի մասին տեղեկատվական նյութեր:

ՆՇՈՒՄ․ «Լույսի» հատկացրած գումարը կդիտարկվի որպես փոխառություն, եթե շահառուն չկատարի «Լույսի» պայմանագրով ստանձնած և վերը ներկայացված պարտականությունները կամ կատարի մասամբ: Որևէ պատճառով ուսումնական ծրագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում ուսանողը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել հիմնադրամին և վերադարձնել կրթաթոշակն ամբողջությամբ:

Եթե ուսանողն արժանանում է «Լույսի» կրթաթոշակին, սակայն հրաժարվում ֆինանսական աջակցությունից՝ ցանկություն հայտնելով այդուհանդերձ հանդիսանալ Հիմնադրամի շահառու, ապա նրան տրվում է նման հնարավորություն։ Այս դեպքում կրթաթոշակ է տրամարդվում տվյալ համալսարանի համար «Լույսին» ամբողջական դիմում-հայտ ներկայացրած 11-րդ դիմորդին։

«Լույսի» կրթաթոշակին դիմում են ուսանողներ, ովքեր առջևում ունեն մեկ ամբողջական ուսումնական տարի: Առանձին կիսամյակները չեն ֆինանսավորվում։

ՀՀ մշտական բնակիչ է հանդիսանում այն անձը, ով վերջին 3 տարիների ընթացքում մշտապես բնակվել է ՀՀ տարածքում՝ ամեն տարի առնվազն 183 օր: Այս կարգավիճակի ներքո է դիտարկվում նաև այն անձը, ով նշված ժամանակահատվածում բացակայել է ՀՀ տարածքից ուսման կամ բուժման նպատակով և մինչև մեկնելն առնվազն 3 տարի մշտապես բնակվել է ՀՀ տարածքում՝ ամեն տարի առնվազն 183 օր:

Եթե նման առանձին փաստաթուղթ չկա, դիմորդը համալսարանին ուղղված իր հայտից պետք է առանձնացնի կամ նշի այն հատվածները, որոնք պատասխանում են մասնագիտական նպատակների և ապագա անելիքների մասին հարցերին, և կցի «Լույսի» կրթաթոշակի հայտին:

«Լույսին» ուղղված հիմնավորող նամակը կարող է գրվել կա՛մ հայերեն, կա՛մ անգլերեն: Ծավալը՝ առնվազն 250 բառ։

Մենթորություն

Մենթորությանը կարող են մասնակցել բոլոր այն 15-25 տարեկան երիտասարդները, ովքեր նախապես նշված ժամանակահատվածում լրացրել են դիմում-հայտը և անցել են հարցազրույցի փուլը:

Մենթոր հանդիսանում են «Լույսի» կրթաթոշակառուները, ովքեր սովորում են աշխարհի լավագույն համալսարաններում:

Մենթի կարող են դառնալ 15-25 տարեկան հայ երիտասարդներ` Հայաստանից և արտերկրից:

Ո՛չ, մենթորը և մենթին կարող են մասնագիտական տարբեր ոլորտներից լինել:

Յուրաքանչյուր մենթի կարող է համագործակցել մի քանի մենթորների հետ։ Առաջնային ու պարտադիր է համարվում մենթորության համայնքի համակարգողի կողմից հաստատված մենթորների հետ համագործակցությունը։

«Լույսի» ուսանողների կոնտակտային ինֆորմացիան տեղադրված է հիմնադրամի կայքում. մենթին կարող է օգտվել դրանից՝ մենթորի հետ էլեկտրոնային փոստի միջոցով կապ հաստատելու համար:

Հնարավոր է, որ մենթորը ծանրաբեռնվածության պատճառով մենթիի նամակին պատասխանի ոչ այնքան արագ, որքան մենթին ակնկալում է: Սակայն եթե որևէ արձագանք չի ստացվում մեկ շաբաթա ընթացքում, մենթին այդ մասին պետք է տեղեկացնի ծրագրի պատասխանատուին՝ mentorship@luys.am էլ. հասցեով:

Մենթորն ու մենթին մշակում և իրականացնում են նախագծեր, որոնք պետք է առնչվեն մենթորի մասնագիտության հետ և ուղղված լինեն Հայաստանի զարգացմանը։ Ծրագրի ընթացքում իրենց լավագույնս դրսևորած մենթիները հնարավորություն կունենան մասնակցելու «Լույսի» «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին, որի ընթացքում մենթորների հետ միասին կիրագործեն իրենց նախագծերը:

ԶՀՄ-ին կմասնակցեն միայն ամենաակտիվ մենթիները, ովքեր մինչ ծրագրի մեկնարկը մենթորների հետ համատեղ կաշխատեն նախագծի վրա և իրենց լավագույնս կդրսևորեն «Լույսի» հետ համագործակցության բոլոր փուլերում:

Հնարավոր է, որ մենթորն ու մենթին ծրագրի ընթացքում մեկնեն տարբեր համայնքներ:

Անկախ այն հանգամանքից` «Լույսի» ուսանողը Հայաստանում է, թե ոչ, նա շարունակում է լինել հայաստանյան իր գործընկերոջ մենթորը:

Մասնակիցը հնարավորություն է ստանում իր տեսական գիտելիքները կիրառելու պրակտիկայում, իրագործելու սեփական մտքերն ու գաղափարները, հարստացնելու իր իմացությունները` այլ մասնագիտությունների կամ հմտությունների տիրապետող մարդկանց հետ շփվելով, կապերի շրջանակն ընդլայնելու, ձևավորելու ցանց, ձեռք բերելու նաև նոր ընկերներ և ծանոթություններ: Մենթորի հետ համագործակցությունը ոչ միայն գիտելիքի փոխանակում է, այլև հնարավորություն` աշխարհի լավագույն կրթական կենտրոններին վերաբերող տեղեկատվությունը ստանալու անմիջապես այդ բուհի ուսանողից:

Պրակտիկա

Պրակտիկայի ծրագրին կարող են մասնակցել 17-25 տարեկան երիտասարդները, ովքեր տիրապետում են հայերենին ու անգլերենին (գրավոր ու բանավոր), ունեն համակարգչային հմտություններ, սովորելու ցանկություն, ինքնազարգացման և հմտությունների կատարելագործման ձգտում, բնույթով ակտիվ են ու նախաձեռնող։

«Լույսի» պրակտիկանտի հիմնական գործառույթները ներառում են աշխատանքը հիմնադրամի ընդունարանում` այցելուների ընդունում, նամակագրական և հեռախոսային հաղորդակցության միջոցով հիմնադրամի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվության ապահովում, թիմի անդամների կողմից հանձնարարված առաջադրանքների կատարում, աջակցում ընթացիկ միջոցառումների կազմակերպմանը։

Պրակտիկանտները գրասենյակում աշխատում են շաբաթական 2-3 անգամ՝ ապահովելով պրակտիկայի ծրագրի ընթացքում ժամերի հավասարաչափ բաշխումը։

Ծրագրի ընթացքում պրակտիկանտը ձեռք է բերում առաջադրանքներն արագ կատարելու և թիմում աշխատելու կարողություն, ինչպես նաև հնարավորություն է ստանում մասնակցելու ընթացիկ սեմինարներին ու միջոցառումներին (CV-ի կազմում, հարցազրույցի և ինքնաներկայացման հմտությունների ձեռքբերում, տեխնոլոգիական գրագիտություն և այլն)։

Պրակտիկանտը կարող է միաժամանակ մասնակցել պրակտիկայի և մենթորության ծրագրերին:

Դրամահավաք

«Լույս» հիմնադրամի նպատակն է ստեղծել նվիրատվություններից գոյացող անձեռնմխելի կրթական ֆոնդ (endowment fund)` ապահովելով «Լույսի» կրթաթոշակի ծրագրի շարունակականությունը: Որպես իր առաքելության մաս` ամեն տարի «Լույսը» դրամաշնորհ է հատկացնում աշխարհի լավագույն համալսարաններում սովորող հայ ուսանողներին:

Նվիրատվությունների անձեռնմխելի ֆոնդը ներդրումային ֆոնդի տեսակ է, որը սովորաբար հիմնվում է շահույթ չհետապնդող կազմակերպության կողմից` հիմնադրամ, բարեգործական կազմակերպություն, համալսարան, թանգարան, և ծառայում է վերջինիս նպատակներին: Դրամահավաքից ստացված միջոցները, որոնք կազմում են հիմնական գումարը, չեն ծախսվում: Փոխարենը, կազմակերպության նպատակների իրագործման համար օգտագործվում է միջոցների ներդրումներից ստացված եկամուտը:

Նվիրատվությունների անձեռնմխելի ֆոնդն ապահովում է ոչ առևտրային կազմակերպության կենսունակությունը: «Լույս» կրթական ֆոնդն էլ ապահովում է «Լույսի» կրթաթոշակի ծրագրի և «Լույս» հիմնադրամի հարատևությունը:

Քանի որ սա կրթական և կրթությամբ հարատևելու արշավ է, այն անվանվել է «Լույս» կրթական ֆոնդի արշավ:

«Հայերն ապավինում են կրթությանը: Դարեր ի վեր կրթությունն է եղել Հայկական աշխարհի գոյության երաշխիքը` հնարավոր դարձնելով ժառանգության պահպանումը պատմության ամենադժվարին շրջադարձերում: Կարելի է խլել հարստությունն ու գույքը, բայց ոչ երբեք կրթությունը:

Վերահաստատելով վերոնշյալ համոզմունքը` ապահովում ենք մեր ժառանգության հարատևությունը: Ներդնելով կրթության մեջ` նախագծում ենք միավորված Հայկական աշխարհի ապագան»:

«Լույս» կրթական ֆոնդի դրամահավաքի համաշխարհային մեկնարկը 2012 թ. նոյեմբերի 10-ին էր:

Այս ամենը Ձեզ համար է:
Դուք թե՛ արշավի շարժիչ ուժն եք, թե՛ դրանից օգտվողը: Սա կրթության ապահովման քաղաքականություն է: Միանալով արշավին՝ անմիջապես այս գործընթացի մասնակիցն եք դառնում: Կարևորվում է կրթությունը՝ որպես ազգային արժեք և հայկական ժառանգության հավերժացում:
Յուրաքանչյուր հայ կարևոր է: «Լույս» կրթական ֆոնդը համահայկական ջանքերով է ստեղծվում՝ ներգրավելով աշխարհի հայերին: Որպեսզի նախաձեռնությունը հաջողվի և ծառայի իր նպատակին, յուրաքանչյուր հայի մասնակցությունը կարևոր է:

«Լույսը» միավորում է Հայկական աշխարհի ուղեղներին` ի նպաստ Հայաստանի, Հայկական աշխարհի և աշխարհի զարգացման: Համաշխարհային տնտեսության շարժիչը գիտելիքն է: Սրա գիտակցումն էլ ընկած է «Լույսի» նախաձեռնությունների հիմքում:

«Լույս» հիմնադրամը զերծ է կողմնապահությունից և միավորում է հայերին` անկախ իրենց տեսակետից և հավատքից: Սա նոր շարժում է հանուն կրթության. Հայկական աշխարհը բարձրացնում ենք նոր մակարդակի: «Լույս» կրթական ֆոնդին նվիրատվություն կատարելով՝ դուք նպաստում եք գիտելիքի հարստացմանը և Հայաստանի մրցունակության բարձրացմանը գլոբալ համատեքստում:

Կրթության մեջ ներդրումն անսպառ եկամուտ է ապահովում:

Բենջամին Ֆրանկլինն ասել է. «Ամենամեծ տոկոսային եկամուտը ստացվում է կրթության մեջ ներդրումից»: Իսկապես, կրթության մեջ ներդրումից ստացվող եկամուտն անընդհատ բազմապատկվում է: Գիտելիքն անվերջ կարելի է միմյանց փոխանցել, և այն դրանից չի նվազում:

Կրթությունն ու գիտելիքը նաև երբեք չեն անհետանում, շարունակաբար ներդրվում են զարգացման և աճի գործում: Կրթության մեջ ներդրում կատարելով` մեծ ժառանգություն ենք թողնում:

«Լույս» կրթական ֆոնդն օգտվում է PayPal փոխանցումային համակարգից: Նվիրատվություն կատարելու համար որպես հղում Ձեզ տրամադրվում է PayPal-ի անվտանգ էջը, և վերջինիս ապահով սերվերներն են տնօրինում բոլոր մուտքագրած բանկային տվյալները: Անվտանգության մասին այլ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք այցելել PayPal-ի կայքի անվտանգության մասին էջ:

«Լույս» կրթական ֆոնդի` արշավից ստացված միջոցները հատկացվում են «Լույսի» կրթաթոշակի ծրագրին` ուսանողներին տրամադրելով կրթաթոշակային դրամաշնորհներ:
Սա հնարավորություն է ընձեռում «Լույսին»` ծախսելու ներկայիս ռեսուրսները «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրի շրջանակներում մշակվող և իրականացվող զարգացման ծրագրերի վրա:

«Լույս» կրթական ֆոնդը կառավարվում է հատուկ ներդրումային կոմիտեի կողմից՝ կազմված բարձրորակ մասնագետներից, ովքեր հարուստ փորձառություն ունեն ակտիվների կառավարման ոլորտում: Միջուկ դրամագլխային ֆոնդը ներդրվելու է մի շարք նախագծերում և խնայողական ծրագրերում` ապահովելով հուսալի և բավարար եկամուտ կրթաթոշակի ծրագրի համար:

Այո՛, «Լույսը» մասնավոր հիմնադրամ է: Մինչև դրամահավաքի արշավի մեկնարկը «Լույսի» միջոցները գոյացել են անհատ բարերարների և մասնավոր կազմակերպությունների նվիրատվություններից: Հովանավորներին կարող եք ծանոթանալ «Լույսի» պաշտոնական կայքում:

Ո՛չ, նվիրաբերած գումարը փոխանցվում է այս նպատակով բացված «Լույսի» հաշվեհամարին: Կուտակվող անձեռնմխելի դրամագլուխը ղեկավարվում է պրոֆեսիոնալ և անկախ ներդրումային կոմիտեի կողմից:

Դրամահավաքի արշավը չի սահմանափակվում միայն գումարային նվիրատվությամբ: «Լույս» հիմնադրամն իր գործընկերների հետ իրականացնում է համատեղ ծրագրեր և միջոցառումներ տարբեր ոլորտներում: Այցելեք «Լույսի» պաշտոնական կայք՝ մեր նախաձեռնություններին ծանոթանալու համար: Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար:

Նվիրատվությունը կարող է լինել դրամական և ոչ դրամական՝ լուսադրամով: «Լույսի» ծրագրերի իրականացման գործին կարող եք ներդնել Ձեր ժամանակը, գիտելիքը, փորձն ու կապերը ՝ անկախ Ձեր գտնվելու վայրից:

Back to top