ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37455005897

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Ոգեշնչենք

Լույսի մարտահրավերները 2013-ին


Փետրվար 05, 2013 նվիրաբերություն, կայունություն, ստեղծարարություն

"Լույսի" շրջանավարտներն աշխատում են և իրենց փորձը ներդնում Հայաստանի տնտեսության բոլոր ասպարեզներում:

  • Միավորել Հայկական աշխարհը
  • Մշակել ծրագրերի և համագործակցության ենթակառուցվածք բոլորիս լուսավոր ապագայի համար
  • Ապահովել հարատևությունը "Լույս" կրթական ֆոնդի միջոցով
"Լույսը" կայացել է` 3 տարի շարունակ հաջողությամբ իրականացնելով իր երկակի առաքելությունը

  1. Մեծացնել հայ ուսանողների թիվը աշխարհի առաջատար համալսարաններում (257 ուսանող)
  2. Ներդնել նոր ձեռք բերված գիտելիքը` կամրջելով աշխարհի լավագույն գիտական կենտրոնները Հայաստանի լավագույն կենտրոնների հետ

"Լույսը" ներգրավում է մտավորականների նոր սերունդ` համատեղ արտադրելու և համատեղ ստեղծելու տեղական և գլոբալ նոր արժեքներ:

Ներդրեք Հայաստանի ապագային։


Back to top