ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ 1,268,252
Գրիգոր Գաֆաֆյան և Կարապետ Էսմարյան
Մեքենայի անիվ
Դիմումը գրանցվել է 1918 թ. մարտի 5-ին
Արտոնագրվել է 1918 թ. հունիսի 4-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top