ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

Միացյալ Նահանգների արտոնագիր թիվ 4,411,270
Ռեյմոնդ Վ. Դամադյան
Մագնիսառեզոնանսային պատկերահանման սարք
Դիմումը գրանցվել է 1981 թ. հոկտեմբերի 13-ին
Արտոնագրվել է 1983 թ. հոկտեմբերի 25-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top