ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ 964,038
Մելքոմ Մարգարյան
Դիֆերենցիալ առանցքով սարք
Դիմումը գրանցվել է 1908 թ. հուլիսի 21-ին
Արտոնագրվել է 1910 թ. հուլիսի 12-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top