ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ 3,191,006
Էմիկ Ավագյան
Տեղեկություն պահեստավորող ու վերլուծող սարք
Դիմումը գրանցվել է 1962 թ. ապրիլի 3-ին
Արտոնագրվել է 1965 թ. հունիսի 22-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top