ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ US 8822663 B2
Նուբար Աֆեյան
Մշակված նուկլեինաթթուներ և դրանց օգտագործման մեթոդներ
Դիմումը գրանցվել է 2011 թ. օգոստոսի 5-ին
Արտոնագրվել է 2014 թ. սեպտեմբերի 2-ինBack to top