ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ US 7016882 B2
Նուբար Աֆեյան
Էվոլուցիոն նախագծման մեթոդ և սարք
Դիմումը գրանցվել է 2004 թ. ապրիլի 26-ին
Արտոնագրվել է 2006 թ. մարտի 21-ինBack to top