ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ US 20130156849 A1
Նուբար Աֆեյան
Մոդիֆիկացված նուկլեոզիդային, նուկլեոտիդային և նուկլեինաթթվային կազմություններ
Դիմումը գրանցվել է 2012 թ. դեկտեմբերի 14-ին
Արտոնագրվել է 2013 թ. հունիսի 20-ինBack to top