ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ US 20070190546 A1
Նուբար Աֆեյան
Նուկլեինաթթվի սեկվենավորման մեթոդներ և կազմություններ
Դիմումը գրանցվել է 2006 թ. նոյեմբերի 22-ին
Արտոնագրվել է 2007 թ. օգոստոսի 16-ինBack to top