ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ 2,320,058
Սուրեն Ավետիքյան
Որպես ալյուրը սպիտակեցնող նյութ կիրառվող կազմության արտադրում
Դիմումը գրանցվել է 1939 թ. հոկտեմբերի 7-ին
Արտոնագրվել է 1943 թ. մայիսի 25-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top