ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ 4,324,044
Լի Շահինյան Կրտսեր
Կտրվածքի ճշգրիտ խորությունը որոշելու հնարավորությամբ վիրաբուժական դանակ
Դիմումը գրանցվել է 1980 թ. օգոստոսի 4-ին
Արտոնագրվել է 1982 թ. ապրիլի 13-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top