ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ 4,211,342
Ռալֆ Ժամկոչյան
Տաք և սառն ըմպելիքները համակցված մատակարարող սարք
Դիմումը գրանցվել է 1978 թ. հունվարի 5-ին
Արտոնագրվել է 1980 թ. օգոստոսի 12-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top