ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ 3,081,307
Սուրեն Ավետիքյան
Պողպատի իզոցինկհոմերոնատի և իզոցինկհոմերոնատաթթվի արտադրություն
Դիմումը գրանցվել է 1958 թ. փետրվարի 10-ին
Արտոնագրվել է 1963 թ. մարտի 12-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top