ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ 3,011,185
Ջոն Խաչիկյան
Խառատային և նման այլ հաստոցների համար հորատող ու կապող հարմարանք
Դիմումը գրանցվել է 1957 թ. սեմպտեմբերի 25-ին
Արտոնագրվել է 1961 թ. դեկտեմբերի 5-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top