ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ 3,247,437
Սարգիս Թարզյան և Սթենլի Միդոուզ
Հեռուստաալիքները փոխելու սարք
Դիմումը գրանցվել է 1957 թ. ապրիլի 3-ին
Արտոնագրվել է 1966 թ. ապրիլի 19-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top