ՀՀ, Երևան 0010, Բյուզանդ 3 +37412400004

ՍՈՎՈՐԵԼ. ԳՈՐԾԵԼ. ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

Հայազգի գյուտարարներԼույս Հիմնադրամը ներկայացնում է.

Հայազգի գյուտարարներ

Փոխում ենք աշխարհը
Կերտում ստեղծարար նոր սերունդ

ԱՄՆ-ի արտոնագիր թիվ US 2010/0241047 A1
Վահե Յակուբյան և Հրայր Շահինյան
Ցերեբրալ պաշտպանության համակարգ, մեթոդներ և սարքավորում
Դիմումը գրանցվել է 2008 թ. մայիսի 15-ին
Արտոնագրվել է 2010 թ. սեպտեմբերի 23-ին


Նյութերը` ըստ Ստեփան Փարթամյանի հետազոտության | www.thearmenian.com

Back to top